Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 16 GoPage size:
42 Quang Lê Đức Quang Giám đốc
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẮC ĐIỆN BÀN
914.104.107
3.868.115
51 Hùng Phạm Văn Hùng Chỉ huy trưởng
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ
982.415.222
3.758.586
44 Chương Nguyễn Hữu Chương BTCB - Giám đốc
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
913.480.395
3.716.555
53 Thắng Phạm Hồng Thắng PBTĐU- Giám đốc
CHI NHÁNH THỦY LỢI ĐIỆN BÀN
0903 555 961
0510.3867.51
ductldienban@gmail.com
56 Hùng Trần Hùng Phó Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH ĐỨC
905.313.410
57 Hiền Đỗ Hiền Phó Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH ĐỨC
905.284.585
55 Ân Trần Công Ân BTCB-Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH ĐỨC
913.474.161
54 Dũng Nguyễn Hữu Dũng Phó Giám đốc
XÍ NGHIỆP MAY ĐIỆN BÀN
905.142.275
3.869.456
75 Hải Phan Ngọc Hải Chủ tịch
ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN THỊ XÃ
0905.333.289
3.867.340
63 Hải Nguyễn Thị Nam Hải Chủ tịch
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
905.547.033
3.867.410
89 Thiện Nguyễn Chánh Thiện Chủ tịch
HỘI NÔNG DÂN
0708 004 899
thienknong@gmail.com
64 Thủy Võ Thị Thủy Phó Chủ tịch
HỘI NÔNG DÂN
905.960.847
3.867.410
66 Duyên Đặng Hữu Duyên Phó Chủ tịch
HỘI TÙ YÊU NƯỚC
1.227.417.649
3.716.925
67 Nhơn Nguyễn Thành Nhơn Phó Chủ tịch
HỘI TÙ YÊU NƯỚC
935.154.430
65 Thọ Trần Minh Thọ Chủ tịch
HỘI TÙ YÊU NƯỚC
1.287.693.028
3.716.925
68 Nở Võ Như Nở Chủ tịch
HỘI NGƯỜI MÙ
983.946.019
3.867.517
69 Bang Đỗ Đăng Bang Phó Chủ tịch
HỘI NGƯỜI MÙ
935.946.019
3.867.517
71 Ni Nguyễn Thị Mi Ni Phó Chủ tịch
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
0987 451 119
3.867.346
minictd178@gmail.com
70 Phúc Trương Công Phúc Chủ tịch
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
0905 324 514
3.867.346
72 Thông Nguyễn Thông Chủ tịch
HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM
985.432.427
3.716.487

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm