Kết quả giải quyết đơn thư của tổ chức công dân

2411 /UBND V/v giải đáp các thắc mắc, kiến nghị liên quan đến việc đầu tư xây dựng và đưa vào kinh doanh khai thác chợ Nông thôn mới Phong Thử, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 7100/UBND-TD ngày 27/11/2019 về việc kiểm tra và giải quyết kiến nghị của các hộ dân tiểu thương chợ Phong Thử; xét đề nghị của UBND xã Điện Thọ tại Tờ trình số 401/TTr-UBND ngày 29/11/2019, Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn có ý kiến như sau:
2378/UBND V/v trả lời đơn của ông Đặng Văn Đông và ông Nguyễn Đình Đành, cùng trú tại thôn Hạ Nông, xã Điện Phước
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
V/v trả lời đơn của ông Đặng Văn Đông và ông Nguyễn Đình Đành, cùng trú tại thôn Hạ Nông, xã Điện Phước
509 /TB-UBND Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Thuận, trú tại khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Ủy ban nhân dân thị xã nhận nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Thuận, trú tại khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc. Nội dung khiếu nại theo đơn ghi ngày 28/5/2018 và theo buổi làm việc với Thanh tra thị xã ngày 26/6/2018: “Khiếu nại hành vi thu hồi đất của hộ gia đình bà Lê Thị Thuận không đúng pháp luật vì lý do không được sự đồng ý của bà Lê Thị Thanh Thúy - con của bà Thuận; yêu cầu trả lại diện tích 277,64m2 tại thửa đất số 515b, tờ bản đồ số 03 cho gia đình bà; ngày 09/5/2017, hộ gia đình bà đồng ý trả lại diện tích 138,36m2 đất, còn việc trả lại đất theo đơn ngày 26/6/2017 (diện tích 277,64m2) thì không được sự đồng ý của thành viên hộ gia đình là con gái bà”.
V/v trả lời ông Phan Xuân Sơn, trú tại thôn Uất Lũy, xã Điện Minh
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Ủy ban nhân dân thị xã nhận đơn khiếu nại của ông Phan Xuân Sơn, trú tại thôn Uất Lũy, xã Điện Minh. Nội dung: Không thống nhất Thông báo số 158/TB-UBND ngày 27/3/2019 của UBND thị xã về kết luận của đồng chí Trần Úc tại buổi tiếp ông Phan Xuân Sơn ngày 14/3/2019; yêu cầu cắm mốc bàn giao đất theo Quyết định số 506/QĐ-UB ngày 10/5/2007 của UBND thị xã theo đúng ranh giới thửa đất ở mà ông đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (còn diện tích là do cấp và người có thẩm quyền đo đạc, không phải việc của ông). Sau khi xem xét nội dung đơn của ông Phan Xuân Sơn và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc, UBND thị xã có ý kiến như sau:
378 /TB-UBND Không thụ lý giải quyết nội dung khiếu nại của bà Đặng Thị Nở, trú tại khối phố Quảng Lăng 2 (nay là Quảng Lăng A), phường Điện Nam Trung
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Ủy ban nhân dân thị xã nhận đơn khiếu nại của Bà Đặng Thị Nở, khối phố Quảng Lăng 2, (nay là Quảng Lăng A), phường Điện Nam Trung. Nội dung: Khiếu nại yêu cầu xem xét cho hộ bà được thu hồi 194,3m2 đất vườn, không thu hồi 60,7m2 đất ở (chỉ thu hồi đất vườn, không thu hồi đất ở) tại dự án đường ĐT607A (tức khiếu nại yêu cầu điều chỉnh Quyết định thu hồi đất số 4819/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND thị xã). Sau khi xem xét nội dung đơn trên, Báo cáo số 54/BC-TTTX ngày 25/6/2019 của Thanh tra thị xã, căn cứ Công văn số 3979/UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam và các hồ sơ, tài liệu liên quan vụ việc, UBND thị xã có ý kiến như sau:
Các tin khác:
• 301 / TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Minh Hiếu tại cuộc họp giải quyết đơn, thư tồn đọng tại các ngành, địa phương trong tháng 5/2019.
• 1429 /UBND V/v xử lý đơn bà Phạm Thị Thanh, trú tại thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước
• Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Sáu, trú tại khối phố Hà Quảng Đông, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn
• Công văn số 1150/UBND ngày 03/7/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v trả lời đơn kiến nghị của bà Đàm Thị Hường, trú tại khối phố Quảng Lăng 1, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn.
• Công văn số 1149/UBND ngày 03/7/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v trả lời ông Lê Văn Dũng, địa chỉ: khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm