Thông tin lãnh đạo thị xã Điện Bàn

 1. Lãnh đạo Thị ủy Điện Bàn

 
 
  Họ và Tên : Phan Minh Dũng

  Chức vụ: Bí thư Thị ủy

  ĐTDĐ: 0905.322.545

  Cơ quan: 0235.3867269

  Email: dungpmdb@gmail.com


 
  Họ và Tên : Trần Hải Vân

  Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã

  ĐTDĐ: 0914.152.824

  Cơ quan: 

  Email: haivantranvd@gmail.com

  Họ và Tên : Trần Úc

  Chức vụ: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã 

  Cơ quan: 0235.3767.678

  Email: tranucqn@gmail.com

 
2. Lãnh đạo HĐND thị xã Điện Bàn
 
    Họ và Tên : Ngô Văn Trịnh
  Chức vụ: UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND thị xã
  ĐTDĐ : 0983.589544
  ĐT cơ quan: 0235.3741111
 
3. Lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn

 
    Họ và Tên : Nguyễn Xuân Hà

  Chức vụ: UVBTV - Phó Chủ tịch UBND thị xã

  ĐTDĐ: 0905.035234

  Cơ quan: 0235.3503555

  Email: xhadban@gmail.com
 
  Họ và Tên : Nguyễn Thị Minh Châu

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị xã

  ĐTDĐ: 0916.521.767

  Email: chauntm2@quangnam.gov.vn

    Họ và Tên : Nguyễn Thị Thúy Hằng

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị xã

  ĐTDĐ: 0982.946.115

  Email: hang0982946115@gmail.com 
 
4. Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã Điện Bàn
 
   
  Họ và Tên : Phan Ngọc Hải

  Chức vụ: UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã

  ĐTDĐ: 0905333289

  Cơ quan: 0235.3867.340

 
   
  Họ và Tên : Đặng Bảo Hiếu

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã

  ĐTDĐ: 0905.212..371

  Cơ quan: 0235.3716.116  

  Email: baohieunvdb@gmail.com 

    
  Họ và Tên : Trần Thị Hà

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã  

  ĐTDĐ: 0914741228

  Cơ quan: 0235.3867.340  

   


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm