Danh sách người phát ngôn, thông tin báo chí


Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page:of 2 GoPage size:
1 Nguyễn Xuân Hà
Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn
0905.035234
0510. 3503555
xhadban@ gmail.com
2 Trần Công Khoa
Chủ tịch UB xã Điện Phước
0914 444 014
khoatc@quangnam.gov.vn
3 Ngô Thanh Hải
Chủ tịch UB phường Vĩnh Điện
0914 020394
ngothanhhai1975@gmail.com
4 Phạm Phú Long
Chủ tịch UB xã Điện Trung
0978 436 116
longpp@quangnam.gov.vn
5 Nguyễn Văn Hải
Chủ tịch UB xã Điện Hòa
0979 534 516
haidienhoa@gmail.com
6 Huỳnh Đức Nghĩa
Chủ tịch UB xã Đ Thắng Trung
0905.432.433
7 Nguyễn Văn Một
Chủ tịch UB xã Đ Thắng Nam
0782 766 066
motnv@quangnam.gov.vn
8 Nguyễn Hữu Tuân
Chủ tịch UB xã Điện Hồng
0984 614 615
nguyenvanthien1967@gmail.com
9 Trần Văn Quang
Chủ tịch UB xã Đ Thắng Bắc
0932 455 718
quangtv2@quangnam.gov.vn
10 Nguyễn Văn Tuấn
P.Chủ tịch UB phường Điện Dương
0768 442 448
tuannv@quangnam.gov.vn
11 Phạm Đức Công
Chủ tịch UB phường Điện Nam Bắc
0905 319 465
congpd@quangnam.gov.vn
12 Huỳnh Bá Hậu
Chủ tịch UB phường Điện Nam Trung
0905 022 306
hauhb@quangnam.gov.vn
13 Ngô Anh Hà
Chủ tịch UB phường Điện Nam Đông
0914.146.598
hana@quangnam.gov.vn
14 Dương Ngọc Lĩnh
Chủ tịch UB xã Điện Minh
0935 326 632
linhdn1@quangnam.gov.vn
15 Dương Phú Toàn
Chủ tịch UB xã Điện Phương
0982 882 855
toandp2@quangnam.gov.vn
16 Hà Văn Minh
Chủ tịch UB xã Điện Quang
0905.244.837
17 Dương Hiển Công
Chủ tịch UB xã Điện Phong
0935 304 714
congdh@quangnam.gov.vn
18 Phan Thị Thu Sương
Chủ tịch UB xã Điện Thọ
0935 688 974
suongptt1@quangnam.gov.vn
19 Lê Văn Sỹ
Chủ tịch UB xã Điện Tiến
0905 404 851
sylv1@quangnam.gov.vn
20 Nguyễn Văn Phước
Chủ tịch UB phường Điện An
0914 093 474
phuocnv4@quangnam.gov.vn

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm