Kết luận thanh tra

Quyết định số 9365/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v xử lý kết luận thanh tra công tác quản lý trật tự xây dựng, thực thi công vụ đối với UBND, Chủ tịch UBND phường Điện Dương về việc sử dụng đất của một số hộ dân tại khối pố Hà Quảng Bắc, phường Điện Dương
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Quyết định số 9365/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v xử lý kết luận thanh tra công tác quản lý trật tự xây dựng, thực thi công vụ đối với UBND, Chủ tịch UBND phường Điện Dương về việc sử dụng đất của một số hộ dân tại khối phố Hà Quảng Bắc, phường Điện Dương
Quyết định số 9226/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v xử lý kết luận thanh tra việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư thôn 1 (giai đoạn 2), phường Điện Dương
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Quyết định số 9226/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v xử lý kết luận thanh tra việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư thôn 1 (giai đoạn 2), phường Điện Dương
Quyết định số 9225/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v xử lý kết luận thanh tra công tác quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ tại HTX nông nghiệp Điện Trung
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Quyết định số 9225/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v xử lý kết luận thanh tra công tác quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ tại HTX nông nghiệp Điện Trung
Các tin khác:
• Quyết định số 9224/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v xử lý kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ bảo trợ trẻ em tại Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội
• Quyết định số 9223/QĐ-UBND ngày 09/11/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v xử lý kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với trang trại của ông Nguyễn Hữu Hiền tại xã Điện Tiến
• Thông báo số 476/TB-UBND ngày 01/10/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v kết luận thanh tra chuyên đề tình hình sử dụng đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Kỹ thuật mới sinh học Đông Dương
• Quyết định số 4186/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v xử lý kết luận thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân di dời do sạt lở tại khối phố Cổ An 4, phường Điện Nam Đông
• Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v xử lý Kết luận thanh tra về việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản công trình Trường THCS xã Điện Thắng Bắc, hạng mục khối nhà lớp học và khối nhà bộ môn 02

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm