Thông tin dự án đầu tư xây dựng

Tìm kiếm Xem Tất cả
Số hiển thị
Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Tải tệp đính kèm
STTNội dung văn bảnLượt xem
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 24 items in 3 pages
11 Bản đồ ghép diện tích đã GPMB với bản đồ đo đạc hiện trạng khu đô thị Bách Đạt 867
12 Bản đồ ghép diện tích đã GPMB với bản đồ quy hoạch khu đô thị Bách Đạt 800
13 Bản đồ quy hoạch Khu đô thị số 7B (mở rộng) 809
14 Bản đồ quy hoạch Khu đô thị HERA COMPLEX RIVERSIDE 720
15 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 829
16 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 938
17 Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 868
18 2048 /UBND V/v huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 1,847
19 Công văn số 1157/SXD-QLHT ngày 24/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc phổ biến các quy định pháp luật và khuyến cáo liên quan đến lĩnh vực nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh 1,521
20 Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 2,169

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm