Nội dung chi tiết

Tập huấn phổ biến và nâng cao nhận thức về Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008
Tác giả: Quản trị viên .Ngày đăng: 28/06/2009 .Lượt xem: 5420 lượt. [In bài]
Nhằm phổ biến rộng rãi, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, công chức đang công tác tại UBND huyện Điện Bàn về Hệ thống quản lý chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001-2008. Đồng thời, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các quy trình đã được ban hành và áp dụng cho toàn bộ CBCC của các cơ quan, đơn vị.
Ngày 2/11/2009, Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn phối hợp với Trung tâm năng suất Việt Nam - đơn vị tư vấn tổ chức hội nghị tập huấn với nội dung nêu trên. Tại buổi tập huấn cán bộ công chức được giới thiệu về Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008, giới thiệu các quy trình được xây dựng và triển khai áp dụng, giải đáp những thắc mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các quy trình của cán bộ, công chức tại các đơn vị.

Đây là bước quan trọng để phổ biến, nâng cao nhận thức cho toàn bộ cán bộ công chức về Hệ thống quản lý chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 trước khi mời tổ chức độc lập đến đánh giá chứng nhận.

PQ

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND thị xã Điện Bàn về việc công bố Mục tiêu chất lượng năm 2019
Điện Bàn tổ chức tập huấn Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008
Dự thảo kế hoạch duy trì, mở rộng việc xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001-2008
Quy trình Thẩm định Phương án Bồi thường - Hỗ trợ và Tái định cư.
Các tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008
UBND huyện Điện Bàn được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm