Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
1 Lên Đặng Hữu Lên Bí thư
Thường trực Thị ủy
0903.565392
3.867.269
lendh@dienban.gov.vn
2 Dũng Phan Minh Dũng Phó bí thư thường trực
Thường trực Thị ủy
0905.322.545
0235.3.867.269
dungpmdb@gmail.com
115 Hằng Nguyễn Thị Thúy Hằng Chánh văn phòng
Văn phòng Thị ủy
0917 027 555
104 Vân Trần Hải Vân Trưởng ban
Ban Tổ chức Thị ủy
0914.152.824
haivantranvd@gmail.com
34 UBKT Văn phòng UBKT Văn phòng UBKT
Ủy ban kiểm tra Thị ủy
3.867.389
36 BTG Văn phòng BTG Văn phòng BTG
Ban Tuyên giáo Thị ủy
3.867.813
35 Thu Trần Văn Thu Trưởng ban
Ban Tuyên giáo Thị ủy
903.568.099
3.867.516
10thubtg@dienban.gov.vn
5 Xuân Nguyễn Thị Xuân Trưởng ban
Ban Dân vận Thị ủy
0916.800.225
3.867.612
37 Kế Trần Thế Kế Giám đốc Trung tâm
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
0905.160.360
05103758401
Keqnam@gmail.com
38 Trịnh Ngô Văn Trịnh Phó Chủ tịch HĐND
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
983.589.544
3.741.111
ngovantrinhdb@dienban.gov.vn
105 Úc Trần Úc Chủ tịch UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
0914.153227
3.867540
tranuc.ubnd@dienban.gov.vn
3 Long Lê Thanh Long Chánh văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
0985.533246
0235.3504 555
lethanhlong.vpubnd@dienban.gov.vn
4 Lực Đặng Hiệp Lực Trưởng phòng
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
0906.574.850
0235.3.633.555
hluc1964@gmail.com
117 Nhựt Võ Kim Nhựt Trưởng phòng
PHÒNG NỘI VỤ
0905.255.137
kimnhutnoivu@gmail.com
6 Chơi Nguyễn Đức Chơi Trưởng phòng
PHÒNG KINH TẾ
0905.233.018
0235. 3.503 375
Choikinhtedienban@gmail.com
7 Tân Ngô Văn Tân Phó Trưởng phòng
PHÒNG KINH TẾ
0905 944 800
0235.3 867 786
111 Quang Trần Hồng Quang Phó Trưởng phòng
PHÒNG KINH TẾ
0905.850.858
thquangdb@gmail.com
8 Trị Trần Thị Trị Trưởng phòng
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
905.372.072
3.767.917
45 Tuấn Nguyễn Ngọc Tuấn Trưởng phòng
PHÒNG VĂN HÓA -THÔNG TIN
0914.035 009
3.716.335
tuandienban@gmail.com
9 Nên Trương Công Nên BTCB Trưởng phòng
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
0905.208.657
3757 456
truongcongnen@gmail.comLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm