Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 18 GoPage size:
211 Bá Phùng Văn Bá Phó Ban Pháp chế
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
01202.724.638
3.757.333
177 Thắng Trần Quang Thắng Phó Văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
905.044.404
3.717.555
tranquangthang.vpubnd@dienban.gov.vn
178 phòng Văn phòng Văn phòng
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
3.716.400
3.716.400
179 Nghĩa Huỳnh Nghĩa Phó Trưởng phòng
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH
0905 432 433
3.716.272
nguyenkhoan@gmail.com
221 Vân Trần Thị Vân Phó Chánh văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
0774 670 257
tranthivan.vpubnd@dienban.gov.vn
181 Liễu Phạm Văn Liễu Phó Trưởng phòng
PHÒNG NỘI VỤ
0935.547.533
3.758.447
216 Hưng Trần Ngọc Hưng Phó Trưởng phòng
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
0905123456
182 Tài Nguyễn Phước Tài Phó Trưởng phòng
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
0905 119 914
3867 486
hoanggdth@gmail.com
204 Ba Phạm Văn Ba Phó Trưởng phòng
PHÒNG VĂN HÓA -THÔNG TIN
0944.866.477
05103.716.337
bathethao@gmail.com
180 Anh Phạm Ngọc Anh Phó Trưởng phòng
PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
913416258
3.716.523
185 Quý Nguyễn Hữu Quý Phó Giám đốc
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
1266595457
3.869.182
210 Viên Đoàn Ngọc Viên Giám đốc
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
0912.541.579
vien661979@gmail.com
183 Tấn Hà Quốc Tấn Phó Giám đốc
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
0905 123 848
3.767.289
186 Chánh Võ Như Chánh P.Chi cục trưởng
CHI CỤC THUẾ
1.666.535.189
3.716.232
215 Tuấn Phan Tuấn Phó Giám đốc
TRUNG TÂM Y TẾ
0905.989 925
214 Nhung Phạm Thị Nhung Phó Chánh án
TÒA ÁN
0905 669 573
3 876 336
phamthinhungta@gmail.com
213 Hữu Phạm Văn Hữu Phó Chi cục trưởng
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
0905 466 500
2 213 504
189 Hạnh Nguyễn Văn Hạnh PBT Đảng ủy, Chính trị viên
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ
0979.829.823
3.758.997
Nguyenvanhanh72@gmail.com
217 Thắng Pham Hồng Thắng Phó Giám đốc
CHI NHÁNH THỦY LỢI ĐIỆN BÀN
0903 555 961
0510 3867 351
pthangthuyloi@gmail.com
192 Hà Trần Thị Hà Phó Chủ tịch
ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN THỊ XÃ
0914 741 228
3.716.964Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm