Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 18 GoPage size:
171 Mai Trần Viết Mai Phó bí thư
Xã Điện Hồng
0989281354
0510.3741031
179 Thu Nguyễn Xuân Thu Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND
Xã Điện Hòa
0983.789.335
0510.3868.030
nguyenxuanthudienhoa@gmail.com
181 Triều Phạm Minh Triều Phó bí thư
Xã Điện Minh
905.093.052
3.713.907
phamminhtrieu31k4@gmail.com
170 Hòa Lê Hòa Phó bí thư
Xã Điện Phước
0905523110
05103742808
hoale6tubnd@gmail.com
180 Bình Lê Doãn Bình Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND
Xã Điện Phương
905.245.477
3.710.187
186 Chiến Trần Văn Chiến Phó bí thư
Phường Điện An
0914.146.276
05103714661
tranvanchien221267@gmail.com
167 Tú Đặng Hữu Tú Phó Chủ tịch
HỘI NÔNG DÂN
0935.301 234
0510.3867.302
dienbanhcm@gmail.com
182 Chương Nguyễn Tam Chương Phó Chủ tịch
HỘI NÔNG DÂN
905.320.958
3.867.290
183 Võ Mai Văn Võ Phó Chủ tịch
HỘI CỰU CHIẾN BINH
962.402.499
3.758.133
184 thư Văn thư Văn thư
ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN THỊ XÃ
3.716.603
3.716.603
203 Tâm Thái Tâm ĐUV, Phó CHT-TMT
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ
916.875.839
193 Kiêm Nguyễn Công Kiêm Phó Chi cục trưởng
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
0913 417 146
6 263 004
dienban.qnm@moj.gov.vn
202 Long Nguyễn Viết Long BTĐU- Phó Giám đốc
CHI NHÁNH THỦY LỢI ĐIỆN BÀN
905.204.181
3.867.351
danguycntldb@gmail.com
204 Điền Thái Điền PBTCB-Phó Chánh án
TÒA ÁN
0905.223.083
3.867.336
thaidientadb@gmail.com
169 Chung Ngô Thị Chung Phó Trưởng trạm
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
0935.751.559
3.687354
tramthuyhoian@gmail.com
194 Hiến Nguyễn Văn Hiến PBTCB- Phó Giám đốc
TRUNG TÂM Y TẾ
905.182.711
3.867.842
205 Phát Đỗ Phát Phó Trưởng đài
ĐÀI TRUYỀN THANH
914.180.159
3.867.334
Dophatdb@gmail.com
195 Long Hồ Long PBTCB-P.Chi cục trưởng
CHI CỤC THUẾ
915.326.297
3.758.730
197 Linh Lương Thị Mỹ Linh PhóTrưởng phòng
PHÒNG VĂN HÓA -THÔNG TIN
0934.890.766
3.716.336
luongmylinh@gmail.com
198 phòng Văn phòng Văn phòng
PHÒNG KINH TẾ
3.867.206
3.867.385Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm