Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 18 GoPage size:
29 phòng Văn phòng Văn phòng
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
3.867.388
30 Thoại Ngô Thoại BTCB- Giám đốc
TRUNG TÂM Y TẾ
905.223.429
3.867.842
49 Hai Lê Trung Hai BTĐU, Trưởng C.A huyện
CÔNG AN
0905 420 289
0235 3 767 668
54 phòng Văn phòng Phòng trực ban
CÔNG AN
0235 3.867.294
50 Thạnh Nguyễn Văn Thạnh PBTĐU, P.Trưởng C.A huyện
CÔNG AN
0945 777 029
0235 3 587 789
51 Tiến Phạm Viết Tiến P.Trưởng Công an
CÔNG AN
0905 244 752
0235 3 540 456
52 Tiến Tưởng Văn Tiến P.Trưởng Công an
CÔNG AN
0919 434 257
53 Ánh Phạm Viết Ánh P.Trưởng Công an
CÔNG AN
0905 156 063
0235 3.867.143
57 Thạnh Lê Thị Diệu Thạnh Phó Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU
988.444.292
3.716.136
55 Sáu Phạm Tấn Sáu Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU
905.207.738
3.867.246
56 Thái Phạm Văn Thái BTCB-Phó Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU
905.258.429
3.716.136
58 Kính Nguyễn Hữu Kính BTCB-Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU
905.235.216
3.742.238
59 Thư Trương Thư PBTCB
TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU
985.521.001
3.741.741
60 Tiên Lê Văn Tiên Phó Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU
935.011.450
3.741.741
61 Tờ Võ Văn Tờ Phó Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU
986.683.094
3.741.741
62 Chư Võ Chư Phó Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
906.481.634
3.843.033
64 Dung Lê Văn Dung PBTCB
TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
905.680.445
3.744.481
65 Ban Nguyễn Đắc Ban Phó Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
903.533.396
3.744.481
63 Diệu Phạm Diệu BTCB - Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
905.283.405
3.744.656
66 phòng Văn phòng Văn phòng
TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
3.744.481
3.744.657Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm