Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 18 GoPage size:
11 Sơn Võ Thanh Sơn Phó ban
Ban Tổ chức Thị ủy
0935.212.946
3.758.065
124 Hồng Nguyễn Văn Hồng Chủ nhiệm
Ủy ban kiểm tra Thị ủy
913.423.040
15 UBKT Văn phòng UBKT Văn phòng UBKT
Ủy ban kiểm tra Thị ủy
3.867.389
18 BTG Văn phòng BTG Văn phòng BTG
Ban Tuyên giáo Thị ủy
3.867.813
17 Chiến Nguyễn Đình Chiến Phó trưởng ban
Ban Tuyên giáo Thị ủy
914.103.058
3.867.813
nguyen54@dienban.gov.vn
16 Thu Trần Văn Thu Trưởng ban
Ban Tuyên giáo Thị ủy
903.568.099
3.867.516
10thubtg@dienban.gov.vn
19 Bê Hồ Đắc Bê Trưởng ban
Ban Dân vận Thị ủy
0935.076.298
hodacbe.bdv@dienban.gov.vn
84 Liêu Ngô Đình Liêu Trưởng phòng
PHÒNG NỘI VỤ
0905.232.284
3.867.235
85 Chơi Nguyễn Đức Chơi Trưởng phòng
PHÒNG KINH TẾ
0905.233.018
0235. 3.503 375
Choikinhtedienban@gmail.com
141 Tuấn Nguyễn Ngọc Tuấn Trưởng phòng
PHÒNG VĂN HÓA -THÔNG TIN
0914.035 009
3.716.335
tuandienban@gmail.com
97 phòng Văn phòng Văn phòng
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
3.716.357
98 Trung Nguyễn Hữu Trung Giám đốc
BAN QUẢN LÍ CÁC DỰ ÁN
0905.159.512
3.716.924
huutrung.vn@gmail.com
21 Tài Nguyễn Đức Tài Phó Giám đốc
Trung tâm PT CCN-TM-DV
905.088.426
3.949.969
20 Vũ Thân Trọng Vũ Giám đốc
Trung tâm PT CCN-TM-DV
914.152.552
3.949.959
22 phòng Văn phòng Văn phòng
Trung tâm PT CCN-TM-DV
3.717.565
101 Chung Phạm Thành Chung BTCB-Trưởng trạm
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
0905.223.068
05103.867.596
chungkndb@gmail.com
104 Minh Trần Phước Minh BTCB-Phó trạm
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
0905.334.822
3.867.354
tranphuocminh1961@gmail.com
103 Thông Trương Văn Thông Phó Giám đốc
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
0905.261.149
3.867.354
tramtydban@gmail.com
99 Quý Nguyễn Hữu Quý Phó Giám đốc
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
1266595457
3.869.182
100 Long Hồ Công Long Phó Giám đốc
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
977.023.773
3.869.182Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm