Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 18 GoPage size:
127 Luyến Trần Công Luyến Bí thư, Chủ tịch UBND
Xã Điện Thọ
0905.326.925
05103741704
trancongluyen@gmail.com
129 Tin Trần Công Tin Bí thư
Xã Điện Quang
0905.341.773
3.744.229
128 Hiền Phạm Phú Hiền Bí thư, Chủ tịch HĐND
Xã Điện Trung
935.334.359
3.759.207
123 Lý Hồ Minh Lý Bí thư
Xã Điện Phong
0932.569.720
3.744.629
danguyxadienphong@gmail.com
130 Hoàng Trần Minh Hoàng Bí thư
Phường Điện Dương
0905.735.748
3.940.106
125 Vân Trần Hải Vân Bí thư, Chủ tịch HĐND
Phường Vĩnh Điện
0914.152.824
haivantranvd@gmail.com
189 Duyên Nguyễn Ngọc Duyên Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND
Phường Điện Dương
0905.212.436
3.940.106
190 Năm Nguyễn Năm Phó bí thư
Xã Điện Phong
0905.245.031
3.744.629
namketoan@gmail.com
191 Bai Nguyễn Tam Bai Phó bí thư
Xã Điện Trung
905.472.134
6.525.134
185 Thoa Trần Kim Thoa Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND
Xã Điện Quang
0935.631.789
192 Lộc Phan Minh Lộc Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND
Xã Điện Thọ
01278.738.064
3.741.705
172 Hải Ngô Thanh Hải Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Phường Vĩnh Điện
0914020394
ngohai@gmail.com
174 Hà Ngô Anh Hà Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Phường Điện Nam Đông
0914.146.598
173 Thanh Trần Văn Thanh Chủ tịch HĐND
Xã Điện Tiến
0905.665.549
0510 3 754 343
187 Phong Võ Như Phong PBT, Chủ tịch UBND
Phường Điện Nam Trung
0919.400.090
175 Trung Đàm Quang Trung Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Phường Điện Nam Bắc
0913.459/959
05102.464.518
188 Kim Nguyễn Hữu Kim Phó bí thư
Xã Điện Thắng Trung
0905.244.451
176 Dũng Hà Đức Dũng Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Xã Điện Thắng Nam
905.280.962
3.769.997
177 Huyến Phan Văn Huyến Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Phường Điện Ngọc
1.222.503.106
3.944.032
168 Minh Nguyễn Bình Minh Phó bí thư
Xã Điện Thắng Bắc
0905.258 302
0510.3769188Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm