Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 18 GoPage size:
163 Hiến Nguyễn Văn Hiến PBTCB- Phó Giám đốc
TRUNG TÂM Y TẾ
905.182.711
3.867.842
162 Chung Phạm Thành Chung Phó Giám đốc
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
0905.223.068
05103.867.596
chungkndb@gmail.com
164 Long Hồ Long PBTCB-P.Chi cục trưởng
CHI CỤC THUẾ
915.326.297
3.758.730
167 Linh Lương Thị Mỹ Linh PhóTrưởng phòng
PHÒNG VĂN HÓA -THÔNG TIN
0934.890.766
3.716.336
luongmylinh@gmail.com
168 Anh Đinh Thị Ngọc Anh Phó Trưởng phòng
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
0914.022.825
3509 555
tanngocpgd@gmail.com
169 phòng Văn phòng Văn phòng
PHÒNG KINH TẾ
3.867.206
3.867.385
128 Phong Võ Như Phong Phó Trưởng phòng
PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
0919.800.090
171 Châu Nguyễn Thị Minh Châu Phó Trưởng phòng
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH
916.521.767
3.767.322
chaukehoach@gmail.com
173 Quang Trần Văn Quang Phó Trưởng phòng
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
0932.455.718
0510.3.867.488
quangdb.qn@gmail.com
166 Minh Lê Phỉ Minh Phó Trưởng phòng
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
0905 590 898
lephiminh@gmail.com
175 Tuy Nguyễn Đức Tuy Phó Văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
0905.167.522
3.743.555
nguyenductuy.vpubnd@dienban.gov.vn
172 Hiếu Nguyễn Minh Hiếu UVBTV-Phó Chủ tịch UBND thị xã
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
0905.222.679
160 Hồng Đỗ Như Hồng Phó trưởng ban
Ban Dân vận Thị ủy
983.224.214
3.716.380
hongnhudo@dienban.gov.vn
161 Kịch Ngô Kịch Phó trưởng ban
Ban Tổ chức Thị ủy
0914.022.014
3.867.312
159 Nhung Đặng Thị Nhung Phó Chánh văn phòng
Văn phòng Thị ủy
1.694.251.289
3.758.746
dtnhung@dienban.gov.vn
188 toán Kế toán Kế toán
Văn phòng Thị ủy
3.758.746
187 Sơn Võ Thanh Sơn Phó trưởng ban
Ban Tổ chức Thị ủy
0935.212.946
3.758.065
184 Việt Phùng Hoàng Việt Phó Chủ nhiệm
Ủy ban kiểm tra Thị ủy
0905.030.703
hoangviet.km@gmail.com
190 Thủy Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó trưởng ban
Ban Dân vận Thị ủy
0949.842.525
3.758.621
176 Đạt Nguyễn Đạt Phó Chủ tịch UBND thị xã
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
0914.093.469
0235.3.607 555
datndb@gmail.comLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm