Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
164 Việt Phùng Hoàng Việt Phó Chủ nhiệm
Ủy ban kiểm tra Thị ủy
0905.030.703
hoangviet.km@gmail.com
168 Thủy Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó trưởng ban
Ban Dân vận Thị ủy
0949.842.525
3.758.621
159 Thắng Trần Quang Thắng Phó Văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
905.044.404
3.717.555
tranquangthang.vpubnd@dienban.gov.vn
195 Bá Phùng Văn Bá Phó Ban Pháp chế
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
01202.724.638
3.757.333
202 Vân Trần Thị Vân Phó Chánh văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
0774 670 257
tranthivan.vpubnd@dienban.gov.vn
161 Anh Phạm Ngọc Anh Phó Trưởng phòng
PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
0913 416 258
0235 3716 867
phamngocanh.phongtnmt@dienban.gov.vn
197 Huy Phan Quang Quốc Huy Phó Trưởng phòng
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
0913 419 261
quochuy2007@gmail.com
160 Nghĩa Huỳnh Nghĩa Phó Trưởng phòng
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH
0905 432 433
3.716.272
nguyenkhoan@gmail.com
162 Liễu Phạm Văn Liễu Phó Trưởng phòng
PHÒNG NỘI VỤ
0935.547.533
3.758.447
189 Hưng Trần Ngọc Hưng Phó Trưởng phòng
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
0905123456
185 Ba Phạm Văn Ba Phó Trưởng phòng
PHÒNG VĂN HÓA -THÔNG TIN
0944.866.477
05103.716.337
bathethao@gmail.com
194 Viên Đoàn Ngọc Viên Giám đốc
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
0912.541.579
vien661979@gmail.com
165 Tấn Hà Quốc Tấn Phó Giám đốc
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
0905 123 848
3.767.289
163 Tài Nguyễn Phước Tài Phó Trưởng phòng
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
0962 981 729
thdban@gmail.com
166 Chánh Võ Như Chánh P.Chi cục trưởng
CHI CỤC THUẾ
1.666.535.189
3.716.232
200 Tuấn Phan Tuấn Phó Giám đốc
TRUNG TÂM Y TẾ
0905.989 925
199 Nhung Phạm Thị Nhung Phó Chánh án
TÒA ÁN
0905 669 573
3 876 336
phamthinhungta@gmail.com
175 phòng Văn phòng Văn phòng
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
3.716.135
3.716.135
198 Hữu Phạm Văn Hữu Phó Chi cục trưởng
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
0905 466 500
2 213 504
173 Hạnh Nguyễn Văn Hạnh PBT Đảng ủy, Chính trị viên
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ
0979.829.823
3.758.997
Nguyenvanhanh72@gmail.comLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm