Thông tin dự án đầu tư xây dựng

Công văn số 384/SXD-QHHT ngày 25/3/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh
Tải tệp đính kèm
Các lịch khác:Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm