Thông tin dự án đầu tư xây dựng

Công văn của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam V/v phổ biến các quy định của pháp luật về điều kiện bất động sản đưa vào kinh doanh, quy định xử phạt hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản
Tải tệp đính kèm
Các lịch khác:Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm