Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Cổng thông tin văn bản pháp luật của UBND thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 713, văn bản 1 đến 50 trong 35601 văn bản.
2333/QĐ-UBND 05/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Phân bổ hỗ trợ nguồn vốn thực hiện công trình: Xây mới nhà văn hoá Thanh Quýt 5, phường Điện Thắng Trung
2334/QĐ-UBND 05/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ Kiểm tra cấp Giấy phép môi trường đối với Cơ sở “May mặc xuất khẩu” tại CCN Trảng Nhật 1, phường Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn của Công ty TNHH Woochang Việt Nam
2335/QĐ-UBND 05/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch đặt hàng thực hiện công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)
2336/QĐ-UBND 05/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND thị xã
2337/QĐ-UBND 05/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt giá đất nông nghiệp cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn.
2338/QĐ-UBND 05/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm
2339/QĐ-UBND 05/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Quảng trường Trung tâm hành chính xã Điện Trung Địa điểm: Xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
2340/QĐ-UBND 05/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với ông Đặng Thiện Nhân
2341/QĐ-UBND 05/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
2342/QĐ-UBND 05/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Cấp bổ sung kinh phí cho phòng Kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh tại Ngày hội khởi nghiệp thị xã Điện Bàn lần thứ I - TechFest Điện Bàn 2023
2342/QĐ-UBND 05/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Hội trường Thị uỷ Hạng mục: Lợp mái hành lang, chống thấm sê nô, sơn nước hành lang nhà ăn, hội trường, sơn tường ngoài hội trường Thị uỷ
2343/QĐ-UBND 05/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Cấp bổ sung kinh phí cho phòng Kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh tại Ngày hội khởi nghiệp thị xã Điện Bàn lần thứ I - TechFest Điện Bàn 2023
2304/QĐ-UBND 02/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Hỗ trợ kinh phí cho các địa phương trả nợ đầu tư xây dựng nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất các công trình trường học.
2305/QĐ-UBND 02/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Cấp kinh phí chi trả trợ giúp xã hội khẩn cấp theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.
2306/QĐ-UBND 02/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới trên địa bàn thị xã Điện Bàn
2307/QĐ-UBND 02/02/2024 Trợ cấp xã hội cho đối tượng khó khăn theo Nghị quyết 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Trần Đức trú tại khối phố Phong Nhị, phường Điện An
2308/QĐ-UBND 02/02/2024 Hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và thuộc diện hộ nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Nguyễn Đức Phụng trú tại khối phố Phong Nhị, phường Điện An
2309/QĐ-UBND 02/02/2024 Hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và thuộc diện hộ nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Trần Thị Buội trú tại khối phố Phong Nhị, phường Điện An
2310/QĐ-UBND 02/02/2024 Hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và thuộc diện hộ nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Đỗ Thị Thọ trú tại khói phố Ngọc Tam, phường Điện An
2311/QĐ-UBND 02/02/2024 Hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và thuộc diện hộ nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Đoàn Thị Thuận trú tại khối phố Ngọc Liên, phường Điện An
2312/QĐ-UBND 02/02/2024 Hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và thuộc diện hộ nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Nguyễn Thị Em trú tại khối phố Phong Nhất, phường Điện An
2313/QĐ-UBND 02/02/2024 Hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và thuộc diện hộ nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Hà Thị Tá trú tại khối phố Ngọc Liên, phường Điện An
2314/QĐ-UBND 02/02/2024 Hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và thuộc diện hộ nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Hà Ngọc Dũng trú tại khối phố Ngọc Liên, phường Điện An
2315/QĐ-UBND 02/02/2024 Hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và thuộc diện hộ nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Huỳnh Thị Cho trú tại khối phố Bằng An Trung, phường Điện An
2316/QĐ-UBND 02/02/2024 Hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và thuộc diện hộ nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Ngô Thị Hòa trú tại thôn Bảo An, xã Điện Quang
2317/QĐ-UBND 02/02/2024 Hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và thuộc diện hộ nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Thái Thị Bốn trú tại thôn Bảo An, xã Điện Quang
2318/QĐ-UBND 02/02/2024 Hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và thuộc diện hộ nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Phạm Thị Hai trú tại thôn Phú Đông, xã Điện Quang
2319/QĐ-UBND 02/02/2024 Hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và thuộc diện hộ nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Nguyễn Thị Hiếu trú tại thôn Bảo An, xã Điện Quang
2320/QĐ-UBND 02/02/2024 Hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và thuộc diện hộ nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Trần Thị Duyên trú tại thôn Phú Đông, xã Điện Quang
2321/QĐ-UBND 02/02/2024 Hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và thuộc diện hộ nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Tăng Trường trú tại thôn Phú Văn, xã Điện Quang
2322/QĐ-UBND 02/02/2024 Hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và thuộc diện hộ nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Lê Thị Tần trú tại thôn Phú Văn, xã Điện Quang
2323/QĐ-UBND 02/02/2024 Hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và thuộc diện hộ nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Thái Văn Lộc trú tại thôn Phú Văn, xã Điện Quang
2324/QĐ-UBND 02/02/2024 Hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và thuộc diện hộ nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Thân Thị Tại trú tại khố phố Bằng An Đông, phường Điện An
2325/QĐ-UBND 02/02/2024 Hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và thuộc diện hộ nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Hồ Thị Phụng trú tại thôn Phú Văn, xã Điện Quang
2326/QĐ-UBND 02/02/2024 Hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và thuộc diện hộ nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Võ Thị Thương trú tại thôn Phú Văn, xã Điện Quang
2327/QĐ-UBND 02/02/2024 Hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và thuộc diện hộ nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Trần Thị chanh trú tại thôn Tam Thạnh, xã Điện Quang
2328/QĐ-UBND 02/02/2024 Hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và thuộc diện hộ nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Phan Thị Yêm trú tại thôn Tam Thạnh, xã Điện Quang
2329/QĐ-UBND 02/02/2024 Hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và thuộc diện hộ nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Tạ Thị Ba trú tại thôn Tam Thạnh, xã Điện Quang
2330/QĐ-UBND 02/02/2024 Hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và thuộc diện hộ nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Nguyễn Thị Thứ trú tại thôn Xuân Kỳ, xã Điện Quang
2331/QĐ-UBND 02/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ kinh phí sử dụng giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 (đợt 1)
2332/QĐ-UBND 02/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt dự toán lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Nam Điện An Địa điểm: Phường Điện An và phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn
2299/QĐ-UBND 01/02/2024 QUYẾT ĐỊNH V/v ủy quyền ký kết hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã
2300/QĐ-UBND 01/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ thẩm định cấp Giấy phép môi trường của Cửa hàng xăng dầu Điện Thắng, địa chỉ: tại khối phố Bồ Mưng 1, phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn
2301/QĐ-UBND 01/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung thành viên Tổ kiểm tra, rà soát đối với 52 trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Điện Ngọc
2302/QĐ-UBND 01/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Đập thời vụ ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện Địa điểm: Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
2303/QĐ-UBND 01/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Hồ sơ mời thầu điều chỉnh Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Dự án: Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam
1000/QĐ-UBND 31/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến trên địa bàn TX Điện Bàn phục vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 (đợt 2)
1001/QĐ-UBND 31/01/2024 Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 182117 do UBND thị xã huyện (nay là thị xã) Điện Bàn cấp ngày 16/11/1995 cho hộ Dương Thị Thái, địa chỉ thửa đất tại khối phố Đông Khương 1, phường Điện Phương, thị xa Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
1002/QĐ-UBND 31/01/2024 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 770391 do UBND huyện (nay là thị xã) Điện Bàn cấp cho họ Nguyễn Thị Mười ngày 19/10/2010
1003/QĐ-UBND 31/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí đầu tư xây dựng (đợt 2) Công trình: Hệ thống mạng lưới cấp nước thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Số 22 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn - ĐT: 0235.3717666 - Fax: 0235.3758031 - Email: dienban@dienban.gov.vn
Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin-Truyền Thông Quảng Nam(QTI) - Sở TTTT Quảng Nam