Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Cổng thông tin văn bản pháp luật của UBND thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 5, văn bản 1 đến 50 trong 217 văn bản.
01/NQ-HĐND 08/05/2024 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn điều chỉnh Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022
02/NQ-HĐND 08/05/2024 NGHỊ QUYẾT Quyết định chủ trương đầu tư Chương trình xây dựng hạ tầng hợp tác xã năm 2024 thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
03/NQ-HĐND 08/05/2024 NGHỊ QUYẾT Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư dựng bia di tích trên địa bàn thị xã năm 2024
04/NQ-HĐND 08/05/2024 NGHỊ QUYẾT Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính, kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Điện Nam Bắc
05/NQ-HĐND 08/05/2024 NGHỊ QUYẾT Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính, kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Điện Hòa
06/NQ-HĐND 08/05/2024 NGHỊ QUYẾT Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính, kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Điện Thọ
07/NQ-HĐND 08/05/2024 NGHỊ QUYẾT Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính, kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Điện Phước
08/NQ-HĐND 08/05/2024 NGHỊ QUYẾT Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng mới Trụ sở làm việc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn Địa điểm: Số 103, Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn
09/NQ-HĐND 08/05/2024 NGHỊ QUYẾT Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính, kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Điện Hồng
10/NQ-HĐND 08/05/2024 NGHỊ QUYẾT Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cơ quan Quân sự thị xã Điện Bàn; hạng mục: Cải tạo, nâng cấp hội trường LLVT thị xã Địa điểm: Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
11/NQ-HĐND 08/05/2024 NGHỊ QUYẾT Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Khu sơ tán Ban CHQS thị xã Điện Bàn. Hạng mục: Hàng rào bảo vệ, khu vực bảo vệ và các hạng mục liên quan. Địa điểm: xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
12/NQ-HĐND 08/05/2024 NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
13/NQ-HĐND 08/05/2024 NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 24/02/2022 của HĐND thị xã về Phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đô thị Điện Bàn giai đoạn 2022-2026.
14/NQ-HĐND 08/05/2024 NGHỊ QUYẾT Quyết định chủ trương đầu tư chương trình xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đô thị năm 2024 thuộc “Đề án phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đô thị Điện Bàn giai đoạn 2022-2026”
15/NQ-HĐND 08/05/2024 NGHỊ QUYẾT Phê duyệt danh mục công trình đầu tư công trung hạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã Điện Bàn
16/NQ-HĐND 08/05/2024 NGHỊ QUYẾT Về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Điện Bàn
02/NQ-BĐDNHCS 23/04/2024 NGHỊ QUYẾT Về kết quả hoạt động quý I năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024
01/NQ-BĐDNHCS 02/02/2024 NGHỊ QUYẾT Về kết quả hoạt động quý IV năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý I năm 2024
42/NQ-HĐND 21/12/2023 NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ năm 2024
43/NQ-HĐND 21/12/2023 NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2024 của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII
44/NQ-HĐND 21/12/2023 NGHỊ QUYẾT Kế hoạch đầu tư công năm 2024
45/NQ-HĐND 21/12/2023 NGHỊ QUYẾT Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024
46/NQ-HĐND 21/12/2023 NGHỊ QUYẾT Về bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Điện Bàn
32/NQ-HĐND 05/12/2023 NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị Điện Bàn đến năm 2030 và năm 2045
33/NQ-HĐND 05/12/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2023
34/NQ-HĐND 05/12/2023 NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thị xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu
35/NQ-HĐND 05/12/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc dừng, điều chỉnh và bổ sung danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
36/NQ-HĐND 05/12/2023 NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công của thị xã
37/NQ-HĐND 05/12/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc dừng chủ trương đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
38/NQ-HĐND 05/12/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh tên công trình Tu bổ di tích Mộ Tổng đốc Hoàng Diệu Địa điểm: Xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
39/NQ-HĐND 05/12/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng bản đồ tra cứu địa điểm, thông tin du lịch; số hóa mô hình 3D một số điểm, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn; xây dựng hệ thống thuyết minh tự động qua mã QR Địa điểm xây dựng: thị xã Điện Bàn
40/NQ-HĐND 05/12/2023 NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh quy mô đầu tư các tuyến đường trục chính GTNT, đô thị phường Điện An, phường Điện Minh và xã Điện Hòa
41/NQ-HĐND 05/12/2023 NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn thị xã Điện Bàn
04/NQ-BĐDNHCS 21/11/2023 NGHỊ QUYẾT Về kết quả hoạt động quý III năm 2023, và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2023
27/NQ-HĐND 29/09/2023 NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh quy mô dự án được duyệt tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/02/2023 và Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/6/2023 của HĐND thị xã
28/NQ-HĐND 29/09/2023 NGHỊ QUYẾT Phê duyệt danh mục chi tiết công trình đầu tư công trung hạn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã Điện Bàn
29/NQ-HĐND 29/09/2023 NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Điện Bàn
30/NQ-HĐND 29/09/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2023
31/NQ-HĐND 29/09/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc bổ sung danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
03/NQ-BĐDNHCS 08/08/2023 NGHỊ QUYẾT Về kết quả hoạt động quý II năm 2023, và phương hướng nhiệm vụ Quý III năm 2023
19/NQ-HĐND 18/07/2023 NGHỊ QUYẾT Về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023
20/NQ-HĐND 18/07/2023 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022
21/NQ-HĐND 18/07/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2023 (đợt 3)
22/NQ-HĐND 18/07/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, sửa chữa Hội trường A Ban Tuyên giáo Thị ủy Địa điểm: Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
23/NQ-HĐND 18/07/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc bổ sung danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
24/NQ-HĐND 18/07/2023 NGHỊ QUYẾT Về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Điện Bàn
25/NQ-HĐND 18/07/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 14/02/2023 của HĐND thị xã về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Điện Bàn
26/NQ-HĐND 18/07/2023 NGHỊ QUYẾT Về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND thị xã
18/NQ-HĐND 17/07/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phùng Văn Bá
08/NQ-HĐND 06/06/2023 Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Trung Hai

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Số 22 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn - ĐT: 0235.3717666 - Fax: 0235.3758031 - Email: dienban@dienban.gov.vn
Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin-Truyền Thông Quảng Nam(QTI) - Sở TTTT Quảng Nam