Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Cổng thông tin văn bản pháp luật của UBND thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 39, văn bản 1 đến 50 trong 1913 văn bản.
998/TB-UBND 20/11/2023 THÔNG BÁO Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Sĩ, trú tại thôn Thái Cẩm, xã Điện Tiến
995/TB-UBND 17/11/2023 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giải quyết việc xây dựng nhà ở chồng lấn phạm vi hành lang an toàn đường sắt tại xã Điện Phước; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Huỳnh Đức Thanh; thông qua kế hoạch phương án đảm bảo an ninh t
996/TB-UBND 17/11/2023 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giải quyết một số vướng mắc trong việc hoàn thiện, bổ sung hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Hữu Kiềm tại dự án Nhà máy sản xuất đồ gỗ, mỹ nghệ và mây tre xuất khẩu tại Cụm công nghiệp Trản
997/TB-UBND 17/11/2023 THÔNG BÁO Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Võ Nguyễn Hoàng Việt, trú tại thôn Thanh Chiêm 1, xã Điện Phương
992/TB-UBND 16/11/2023 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Trần Úc- Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp tập thể UBND thị xã để thông qua vị trí xây dựng Trụ sở Trung đội Dân quân thường trực thị xã và Đề án tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Trung đội Dân quân thường trực thị xã Điện B
993/TB-UBND 16/11/2023 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 29/12/2022 của Thị ủy Điện Bàn về tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật t
994/TB-UBND 16/11/2023 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Xuân Hà tại cuộc họp giải quyết đơn, thư tồn đọng trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng
899/TB-UBND 15/11/2023 THÔNG BÁO Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Thân Tuấn, trú tại khối phố Cổ An Tây, phường Điện Nam Đông
900/TB-UBND 15/11/2023 THÔNG BÁO Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Thân Ngọc Bình, trú tại khối phố Cổ An Tây, phường Điện Nam Đông
901/TB-UBND 15/11/2023 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xãtại cuộc họp giao ban ngày 13/11/2023.
902/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với UBND phường Điện An quản lý
903/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Tống Viết Cường
904/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với UBND phường Điện An quản lý
905/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Tống Ngưỡng (chết)
906/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Lê Thị Sớt
907/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với UBND phường Điện An quản lý
908/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Tống Bủm
909/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Nguyễn Thị Cúc
910/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Tống Ngưỡng
911/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Lê Thị Sớt
912/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Lê Thị sớt
913/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với UBND phường Điện An quản lý
914/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Nguyễn Thị Cúc
915/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Nguyễn Đình Ký (chết) Nguyễn Thị Chừng
916/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Nguyễn Quang Cho
917/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Nguyễn Quang Cho
918/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Nguyễn Lương Thọ
919/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Nguyễn Thị Thạnh (chết) Ngô Văn Phước
920/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Nhà thờ tộc Ngô
921/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Nguyễn Thị Thạnh (chết) Ngô Văn Phước
922/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Tống Bủm
923/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với UBND phường Điện An quản lý
924/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với UBND phường Điện An quản lý
925/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Huỳnh Đáp
926/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Nguyễn Thị Thạnh (chết) Ngô Văn Phước
927/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Nguyễn Đình Trường
928/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Nguyễn Đình Trinh
929/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Nguyễn Thị Thạnh (chết) Ngô Văn Phước
930/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với UBND phường Điện An quản lý
931/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Huỳnh Đáp
932/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Tống Thú
933/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Nguyễn Thị Lữ
934/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với UBND phường Điện An quản lý
935/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Nguyễn Đình Ký (chết) Nguyễn Thị Chừng
936/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Huỳnh Kiên
937/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Nguyễn Lương Cường
938/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Nguyễn Lương Quốc
939/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Nguyễn Lương Bàng
940/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với ông (bà): Nguyễn Lương Hạ
941/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đối với UBND phường Điện An quản lý

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Số 22 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn - ĐT: 0235.3717666 - Fax: 0235.3758031 - Email: dienban@dienban.gov.vn
Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin-Truyền Thông Quảng Nam(QTI) - Sở TTTT Quảng Nam