Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Điện Trung tổ chức tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Tác giả: Mi Ni .
Chiều ngày 13/9, UBND – UBMTTQVN xã Điện Trung cùng với các Hội đoàn thể xã đã tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho hơn 60 cán bộ xã và Chi hội đoàn thể ở 4 thôn trên địa bàn.
Đa dạng các hình thức tuyên truyền tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận, tìm hiểu pháp luật
Tác giả: Phòng Tư pháp thị xã .
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, gồm 06 Chương, 91 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023. Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng đảm bảo tính thực thi và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Phường Điện Ngọc tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Tác giả: Huỳnh Bá Biện .
Sáng ngày 01/08/2023, UBND - UBMTTQVN phường Điện Ngọc đã phối hợp với Phòng Tư pháp thị xã Điện Bàn tổ chức hội nghị tuyên truyền về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn phường.
Hỏi - Đáp về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị
Tác giả: Phòng Tư pháp thị xã .
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023, thay thế cho Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị quyết số 55/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 30/8/1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.
Một số quy định Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (tại xã, phường, thị trấn)
Tác giả: Phòng Tư pháp thị xã .
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Điện Bàn thông tin về một số quy định Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (tại xã, phường, thị trấn) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023.

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm